Kết quả tìm kiếm

  1. F

    Ai sẽ mua nhượng quyền của McDonalds

    McDonald’s dự kiến sẽ có mặt chính thức tại Việt Nam trong vòng 2 năm tới Mức doanh thu bình quân của một nhà hàng McDonald’s ở Canada là 2,4 triệu USD/năm và lợi nhuận khi đó cũng đạt tầm 270.000 USD/năm. Thâm nhập châu Á từ năm 1971 với cửa hàng đầu tiên ở thủ đô Tokyo của Nhật, McDonald’s...
  2. F

    Hệ thống nhượng quyền thương hiệu giáo dục đầu tiên tại Vi

    Chọn lựa Nhượng quyền thương hiệu Franchise Mind khuyến nghị bạn chọn không nhiều hơn 2 ngành và không quá 3 đến 4 công ty cho mỗi ngành để đánh giá. Điều này sẽ cung cấp bạn những lựa chọn đầy đủ mà không bị quá tải. Trong việc ra quyết định, đừng hạn chế lựa chọn của bạn vì những ý nghĩ...
Bên trên