Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Luận văn marketing - xây dựng chiến lược xúc tiến cho Dumex Gold (tập đo?

    Tài liệu rất hay,Rất ấn tượng khi lấy ví dụ là một hãng sữa thành công nhưng tiếc là cái mình đợi chiến lược marketing online thì vẫn chưa thực ưng ý.
  2. H

    Forum Seeding – Hiểu và làm đúng

    Forum seeding giờ vẫn nhiều người làm có điều nhiều người làm thái quá,ví dụ như điện thoại tàu mà tới 98% toàn khen à..
Bên trên