5w1h trong nhân sự

  1. T

    Phương pháp 5W1H trong tuyển dụng nhân sự

    Để tuyển dụng tạo sức hút “đúng người, đúng thời điểm”, đội ngũ nhân sự cần phải hiểu đúng về khái niệm và những yếu tố cần có trong việc tuyển dụng hiệu quả. Bài viết sẽ giới thiệu cho bạn phương pháp 5W1H trong tuyển dụng như sau: 1. Ứng viên lý tưởng là ai? (Who) Tìm hiểu rõ về đối tượng...
Bên trên