anh ngữ quốc tế amber

  1. S

    Học Tiếng Anh thương mại: một số từ thường gặp trong hợp đồng

    Dưới đây Amber BMT sẽ đồng hành cùng bạn chia sẻ 1 vài câu từ tiếng anh thường gặp trong hợp đồng giúp bạn dễ dàng hơn trong công việc nhé! 1. Mở đầu hợp đồng (recitals hay preamble) gồm có: Heading:/ˈhed.ɪŋ/ Tên gọi hợp đồng Commencement /kəˈmens.mənt/ Phần mở đầu Date: /deɪt/ ngày tháng...
Bên trên