api

  1. nhidinh

    Meta ra mắt Instagram API giúp khám phá vị trí quảng cáo trang chủ

    Meta chính thức công bố vị trí đặt quảng cáo ‘Instagram Explore home’ cho toàn bộ người dùng, Tính năng này sẽ xuất hiện thông qua Instagram Marketing API. Nó sẽ cho phép các Marketer chạy quảng cáo trên trang chủ Instagram Explore. Tham khảo: Meta ra mắt Instagram API giúp khám phá vị trí quảng...
Bên trên