ballantines

  1. myphamthitra00

    Nguồn gốc của câu chuyện Ballantine

    Ballantine's là một loại rượu whisky rất phổ biến, đặc biệt là ở Hà Nội. Có thể nói rằng không một người sành rượu nào, mà chính xác hơn là những người yêu thích rượu whisky, lại biết đến rượu Ballantine's. Vậy, bạn đã bao giờ thắc mắc về lịch sử của rượu Ballantine's chưa? Nếu vậy thì mời các...
Bên trên