bảo hiểm xã hội doanh nghiệp

  1. bnmcazt

    Lương thực lĩnh có phải là lương Gross

    Lương thực lĩnh là gì? Nó là lương Gross hay lương Net. Mời các bạn đọc ngay bài viết phía dưới để hiểu rõ hơn nhé! 1. Lương thực lĩnh Lương thực lĩnh là tiền lương người lao động đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tiền đóng bảo hiểm. Mức lương này còn được gọi là lương Net. 2. Lương Gross...
Bên trên