batiea

  1. Phan Huyen Trang

    TOP 5 hãng PLC phổ biến nhất tại Việt Nam

    Bộ lập trình PLC là một trong nhưng thiết bị giúp còn người vận hành và điều khiển các hoạt động sản xuất tự động hóa hiệu quả. Trong đó, PLC được nhiều hãng chế tạo, và mỗi hãng có nhiều họ khác nhau, và có nhiều phiên bản trong mỗi họ, chúng khác nhau về tính năng và giá thành, phù hợp với bài...
Bên trên