bepdundauthai

  1. myphamthitra00

    Tiết kiệm hơn bếp từ, bếp gas từ 10 đến 20 lần và không sinh ra khói, không mùi, không độc hại - liệu bếp đun dầu thải có xứng đáng với lời quảng cáo?

    Bạn đã nghe tới “bếp đun dầu thải” bao giờ chưa? Được quảng cáo tiết kiệm hơn bếp gas, bếp từ gấp 10 lần. Liệu đây có phải là sự thật. Cùng bepdundauthai.com đi tìm hiểu. Kênh YouTube Điện Tử Đặng Nga đã làm video so sánh bếp gas và bếp dầu với phương án thử nghiệm như sau: - Dùng bếp gas...
Bên trên