bhxh nhân viên thời vụ

  1. bnmcazt

    Nhân viên bán thời gian có cần tham gia BHXH không?

    Những công việc thời vụ thường ngắn hạn (từ 01 - 03 tháng) nên người lao động làm công việc này không biết có phải tham gia BHXH không. Dưới đây là lời giải đáp cho câu hỏi này. 1. BHXH là gì? Chế độ BHXH gồm những gì? Căn cứ theo định nghĩa BHXH tại Khoản 1, Điều 3 của Luật BHXH thì bảo hiểm...
Bên trên