biểu trưng pha lê thủ đô

  1. H

    Biểu trưng pha lê Thủ Đô

    Biểu trưng pha lê Thủ Đô – BPT34 được dùng để trao cho nhân viên, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào. Với người nhận, Biểu trưng pha lê Thủ Đô là món quà quý được người đại diện cấp trên, hay tổ chức trao tặng. Biểu trưng được làm với nhiều chất liệu khác nhau như biểu...
Bên trên