bo chuyen doi tin hieu

  1. T

    Bộ chuyển 0-5A sang 4-20mA/0-10V

    Bộ chuyển 0-5A sang 4-20mA thường được gọi là bộ chuyển đổi tín hiệu 0-5A sang 4-20mA. Trong công nghiệp, Bộ chuyển dòng 0-5A sang 4-20mA/0-10V được dùng để chuyển đổi dòng điện từ các biến dòng thành tín hiệu dạng Analog 4-20mA, 0-10V. Từ đó, tín hiệu analog này được truyền về PLC. Trong thực...
Bên trên