bơm pentax

  1. H

    Bơm trục rời của hãng bơm Pentax

    Ngày nay hãng bơm Pentax có nhiều mẫu sản phẩm với đầu bơm khác nhau và công dụng khác nhau như là bơm trục liền, bơm đa tầng cánh, nhưng với máy bơm trục rời có thể đẩy cao, đẩy xa hơn nhờ vào phần thiết kế riêng biệt là đầu bơm và động cơ hoàn toàn tách biệt với nhau, chúng được ghép với nhau...
Bên trên