bu lông hoàng hà

  1. G

    Tìm hiểu khái niệm bu lông, ốc vít, vòng đệm,...

    • Bulong: Bulong thường là thanh kim loại hình trụ, dùng để ghép nối các chi tiết với nhau. Mỗi bulong bao gồm hai phần: phần thân và phần đầu bulong. Phần đầu được tạo ren vừa khớp với phần đai ốc, phần đầu còn lại thường là hình đa giác đều (4 hoặc 6 cạnh). Phần ren bu lông thường được...
  2. G

    Cấu tạo và phân loại vít tự khoan inox 304

    1. Cấu tạo vít tự khoan inox 304 Cấu tạo của vít tự khoan inox 304 khá đơn giản, thông thường có thể chia làm 3 phần khác nhau: Đầu vít thông thường có một số dạng đầu như đầu lục giác (gọi là vít bắn tôn inox 304 hay vít bắn tole), đầu dù xẻ rãnh chữ thập, đầu bằng xẻ rãnh chữ thập, đầu tròn...
Bên trên