bu lông liên kết

  1. G

    Bu lông liên kết có cấu tạo như thế nào?

    Bu lông liên kết sử dụng cho nhà thép tiền chế có rất nhiều loại. Chính vì thế việc hiểu rõ về các ưu – nhược điểm của bu lông liên kết sẽ mang lại cho bạn cái nhìn hiệu quả hơn về mặt sử dụng và kinh tế khi thiết kế công trình nhà thép tiền chế. Cấu tạo bu lông liên kết gồm có: 1. Thân bu...
Bên trên