bu lông móng

  1. G

    Cáp treo là gì? Sử dụng cáp treo cần chú ý gì?

    Cáp treo là những công trình được thiết kế bằng các sợi dây cáp mạ thép chịu lực đặt trên hệ thống đường cột hoặc các cấu trúc đỡ. Cáp treo là phương tiện di chuyển, rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển nhanh trên các phần địa hình hiểm trở. Đặc điểm địa hình Với địa hình chủ yếu là đồi...
Bên trên