bullentin

  1. nhidinh

    Meta xóa Bulletin, chuyển tài nguyên sang thuật toán khám phá.

    Meta sẽ tắt tính năng Bulletin trên toàn cầu. Tiếp theo đó, mọi tài nguyên sẽ được chuyển sang thuật toán khám phá của Meta. Tham khảo: Meta xóa Bulletin, chuyển tài nguyên sang thuật toán khám phá Ứng dụng Bulletin là gì? Meta sẽ ngừng hoạt động Bulletin, sản phẩm bản tin ngoài nền tảng mà nó...
Bên trên