burgmann seal

  1. S

    Phớt bơm MG912 Eagle Burgmann Seals chính hãng

    Phớt bơm MG912 Eagle Burgmann Seals - phốt bơm nước Eagle Burgmann MG912 Phớt MG912 Eagle Burgmann Seal sử dụng cho bơm Ebara, phớt có nhiều tuỳ chọn vật liệu khác nhau tương ứng với môi chất và chất lượng khác nhau. Phớt bơm EagleBurgmann MG912 Eagle Burgmann MG912 dùng cho loại trục trơn, có...
Bên trên