cấm quảng cáo

  1. nhidinh

    Meta cấm quảng cáo về tôn giáo, chính trị khỏi hồ sơ Facebook

    Mới đây nhất Meta đã thông báo cho người dùng Facebook rằng họ đang xóa một số thông tin hồ sơ trên Facebook. Nhằm mục đích hợp lý hóa nền tảng và giúp nó dễ điều hướng hơn. Cụ thể, Meta cấm quảng cáo các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, chính trị… Tham khảo: Meta cấm quảng cáo về tôn...
Bên trên