cấu trúc đề thi ielts

  1. S

    Một số điều cần lưu ý trong quá trình làm bài thi

    Kiểm tra kỹ đề trước khi làm Đề thi phải đảm bảo đủ số lượng câu hỏi như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng 1 mã. Làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm Không làm trực tiếp vào đề thi, làm đến đâu tô đáp án đến đó, không để cuối giời mới tô tránh việc không tô kịp và chỉ...
  2. S

    Cách ôn luyện môn Tiếng Anh hiệu quả vào giai đoạn cuối

    Không nên làm quá nhiều đề Đề thi chỉ là đề tham khảo, không thể lấy nó thay cho các kiểu học khác được. Ngoài làm đề, các bạn cần học lẻ tẻ các chuyên đề riêng nữa, ưu tiên nắm vững ngữ pháp phổ biến và yếu phần nào thì nên ôn phần đấy trước. Ưu tiên học trong sách giáo khoa Xu hướng giao đề...
Bên trên