chăm sóc su

  1. C

    Cách gọi sữa về sau khi mẹ uống thuốc kháng sinh

    Bất kỳ loại thực phẩm nào mẹ ăn trong thời gian cho con bú cũng đều có thể ảnh hưởng đến sữa mẹ, đặc biệt là các loại thuốc kháng sinh. Vì vậy, trừ trường hợp bất khả kháng, hầu hết các mẹ sẽ cố gắng hạn chế không uống kháng sinh khi cho con bú. Vậy, vào trong những trường hợp đó mẹ cần chăm sóc...
Bên trên