chia sẻ

  1. nhidinh

    YouTube thử nghiệm tính năng chia sẻ Emoji trong Livestream

    YouTube đang cập nhật nhiều tính năng khác nhau cho người dùng. Một trong số đó là tính năng chia sẻ Emoji trong Livestream trên YouTube. Tham khảo: YouTube thử nghiệm tính năng chia sẻ Emoji trong Livestream Theo YouTube: “Chúng tôi đang bắt đầu thử nghiệm một cách mới để người dùng tương tác...
Bên trên