chien dich

  1. H

    Chiến dịch xây dựng đường link của Grubhub

    Dịch vụ giao đồ ăn Grubhub ra mắt vào năm 2004. Đến năm 2007, Grubhub huy động được 1,1 triệu đô la. Thách thức tiếp theo của họ là mở rộng sang New York. Một phần lớn của kế hoạch mở rộng này là SEO. Mỗi ngày, hàng nghìn người Mỹ tìm kiếm dịch vụ giao đồ ăn trên Google. Xếp hạng ở đầu bảng tìm...
Bên trên