#chienluoc

  1. nhidinh

    16 ý tưởng Marketing phòng Gym giúp thu hút khách hàng năm 2022

    Bạn có thể có phòng gym tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nếu không ai biết về nó, bạn sẽ phải vật lộn để giữ cho nó tồn tại. Thành công của phòng gym liên quan trực tiếp đến thành công của kế hoạch Marketing của bạn. Bên cạnh việc quảng bá danh tiếng phòng Gym thông qua các chiến lược...
  2. nhidinh

    Cách sử dụng Google Analytics để tracking các chỉ số mạng xã hội

    Google Analytics là một công cụ quan trọng đối với bất kỳ Digital Marketer nào để tracking các chỉ số trên mạng xã hội. Công cụ này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập và chuyển đổi trên mạng xã hội. Do đó, các chỉ số báo cáo trên mạng xã hội của Google Analytics là tài nguyên...
Bên trên