chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải

 1. L

  Học lớp Chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác ngành vận tải đường bộ online

  I. Mục tiêu đào tạo chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác ngành vận tải đường bộ 1. Kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức cơ bản liên quan đến: pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ; kinh tế vận tải; Tổ chức các quá trình vận tải hàng hóa, hành khách và khai thác vận hành hiệu quả phần...
 2. H

  CHứng chỉ sơ cấp CHuyên ngành vận tải học ONLINE toàn quốc 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ONLINE, LỚP SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Chứng chỉ chuyên ngành vận tải 0979868612, Cấp chứng chỉ điều hành vận tải 0979868612, Chứng chỉ quản lý khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, Chứng chỉ kinh doanh...
 3. H

  Đào tạo chứng chỉ điều hành vận tải khai thác vận tải cấp tốc 0978868612

  ĐÀO TẠO SƠ CẤP VẬN TẢI CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI – QUẢN TRỊ KHAI THÁC VẬN TẢI Hotline: Phòng đào tạo 0978 86 86 12 Khóa học chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải – Quản trị điều hành và khai thác vận tải – Điều kiện đăng ký kinh doanh vận tải theo Nghị định mới nhất. Cuối khoá, học viên...
Bên trên