crm

  1. nhidinh

    Lợi ích của việc kết nối TikTok với CRM là gì?

    Ngày nay, việc các doanh nghiệp sử dụng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) ngày càng nhiều. Họ sử dụng hệ thống này để quản lý các tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. Một lợi ích chính của việc sử dụng CRM để quản lý khách hàng tiềm năng của bạn. Cụ thể hơn là có...
Bên trên