cửa hàng ứng dụng

  1. nhidinh

    Ra mắt cửa hàng trong ứng dụng TikTok thúc đẩy thương mại điện tử

    Mặc dù trải nghiệm mua sắm trong ứng dụng của TikTok vẫn chưa được như mọi người mong đợi. Nhưng nền tảng này đang dần mở rộng các tùy chọn mua sắm trong ứng dụng và biến thương mại trở thành trọng tâm. Đó cũng là lý do mà vừa rồi cửa hàng trong ứng dụng TikTok được cho ra mắt. Tham khảo: Ra mắt...
Bên trên