cửa sổ mở trượt

  1. H

    Cửa sổ mở trượt là gì?

    Trong những năm gần đây nhôm Xingfa đang là một xu thế lựa chọn của người tiêu dùng, không chỉ riêng về cửa kính mà các mặt dựng của những công trình lớn đều ưu tiên sử dụng hãng nhôm này. Cửa sổ mở trượt với cách chuyển động nhẹ nhàng linh hoạt, rất dễ sử dụng. Hệ cửa mở trượt kết hợp với nhôm...
Bên trên