đá ráp xếp 100mm

  1. H

    Đá ráp xếp Bosdi 100mm

    Đá mài - đá ráp xếp 100mm chuyên dụng trong công việc mài sắt, inox sau khi gia công phần thô. các sản phẩm thường để lại những mỗi hàn hay bavia dư thừa. đá mài - đá ráp xếp sẽ giúp công việc mài nhẵn sản phẩm trở lên thẩm mý cao hơn. Đá mài - đá ráp xếp 100mm đạt các tiêu chí cao. và được...
Bên trên