data logger

  1. T

    Bộ ghi nhiệt độ và áp suất

    Bộ ghi nhiệt độ và áp suất hay còn được gọi là bộ ghi tín hiệu, Bộ lưu nhiệt độ – áp suất. Thiết bị được dùng để ghi lại giá trị từ các cảm biến nhiệt độ, áp suất truyền về theo thời gian thực. Dữ liệu được lưu lại và xuất dạng Excel file. Có màn hình vẽ biểu đồ một cách trực quan phục vụ việc...
  2. T

    Data Logger – Bộ ghi tín hiệu

    Data Logger là gì? Một cách dễ hiểu thì đây là một bộ ghi dữ liệu được dùng nhiều trong công nghiệp. Nó còn có các tên gọi khác như: Bộ lưu dữ liệu cảm biến, bộ ghi nhiệt độ – áp suất, Bộ ghi tín hiệu analog. Data logger hỗ trợ nhiều kênh Input đồng thời từ các cảm biến khác nhau. Nó có thể...
Bên trên