datalogger

  1. T

    Data Logger – Bộ ghi tín hiệu

    Data Logger là gì? Một cách dễ hiểu thì đây là một bộ ghi dữ liệu được dùng nhiều trong công nghiệp. Nó còn có các tên gọi khác như: Bộ lưu dữ liệu cảm biến, bộ ghi nhiệt độ – áp suất, Bộ ghi tín hiệu analog. Data logger hỗ trợ nhiều kênh Input đồng thời từ các cảm biến khác nhau. Nó có thể...
Bên trên