dầu nhớt

  1. G

    Vệ sinh kim phun, buồng đốt động cơ xăng German Adler Injection Cleaner 300ml (D130)

    Kim phun nhiên liệu có vai trò cung cấp nhiên liệu sạch cho động cơ hoạt động. Khi kim phun bị bám cặn sẽ làm giảm hiệu suất làm việc, ảnh hưởng đến khả năng vận hành của động cơ. Tại Đức, Injection Cleaner là một trong những sản phẩm vệ sinh kim phun & buồng...
  2. G

    Vệ sinh kim phun, buồng đốt động cơ dầu German Adler Diesel System Cleaner 300ml (D190)

    Kim phun nhiên liệu có vai trò cung cấp nhiên liệu sạch cho động cơ hoạt động. Khi kim phun bị bám cặn sẽ làm giảm hiệu suất làm việc, ảnh hưởng đến khả năng vận hành của động cơ. Tại Đức, Diesel System Cleaner là một trong những sản phẩm vệ sinh kim phun &...
Bên trên