dây mạng

  1. G

    Nên mua dây cáp mạng cat5e hay cat6?

    1. Sự khác biệt cơ bản nhất của cat5e và cat6 Những điểm khác biệt cơ bản nhất của hai loại dây cáp mạng này là cấu trúc bên trong cáp, tốc độ dẫn truyền dữ liệu tín hiệu và giá thành trên thị trường hiện nay. Thứ nhất, về tốc độ dẫn truyền dữ liệu tín hiệu. Đối với những loại dây cáp mạng...
Bên trên