dây tết chèn làm kín

  1. S

    Dây tết chèn trục bơm Buraflex

    Dây tết chèn trục bơm Buraflex® HT 2000 / HT EagleBurgmann sử dụng vật liệu than chì kết hợp với các góc sợi Nomex®. Buraflex® HT là một loại bao bì đặc biệt dành cho các ứng dụng ở nhiệt độ cao và tốc độ ngoại vi cao. Ưu điểm của dây tết chèn làm kín trục bơm Buraflex Độ bền cao ở mô men xoắn...
  2. S

    Dây tết chèn PTFE - Eale Burgmann

    Dây tết chèn PTFE Araflon 6426 làm kín trục bơm EagleBurgmann Đặc trưng Dây tết chèn trục bơm Araflon 6426 Araflon 6426 là loại bao bì được làm từ sợi aramid liên tục (Kevlar) chất lượng cao, mịn, tổng hợp và một phần được ngâm tẩm trước với nhiều ứng dụng của chất ngâm tẩm PTFE và phụ gia bôi...
Bên trên