dịch vụ công

  1. bnmcazt

    Làm báo cáo tình hình sử dụng lao động online được không?

    “Làm báo cáo tình hình sử dụng lao động online được không?”, một câu hỏi được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm. Đây chính là nhiệm vụ đơn vị sử dụng lao động cần hoàn thành theo quy định của pháp luật. Thông qua bài viết dưới đây, AZTAX sẽ hướng dẫn Quý doanh nghiệp cách thực hiện nghiệp vụ này...
Bên trên