dịch vụ spss

 1. T

  Ý nghĩa đặc biệt của giá trị R bình phương hiệu chỉnh trong hồi quy

  Một công việc quan trọng của bất kỳ thủ tục thống kê xây dựng mô hình từ dữ liệu nào cũng đều là chứng minh sự phù hợp của mô hình. Để biết mô hình hồi quy tuyến tính đã xây dựng trên dữ liệu mẫu phù hợp đến mức độ nào với dữ liệu, chúng ta cần dùng một thước đo nào đó về độ phù hợp của nó...
 2. T

  Để tăng hệ số Cronbach's Alpha trong SPSS cần làm gì ?

  Ngưỡng chấp nhận Cronbach Alpha phổ biến hiện nay để đảm bảo một thang đo đạt độ tin cậy là 0.7, và trong một số trường hợp với dạng nghiên cứu khám phá thì ngưỡng chấp nhận là 0.6. Do đó, khi thực hiện phân tích Cronbach Alpha trên SPSS, nếu xảy ra tình trạng chỉ số này dưới mức 0.7 thì chúng...
 3. T

  Hướng dẫn chi tiết kiểm định Chi bình phương trong SPSS

  Kiểm định Chi bình phương là gì? cách kiểm định ra sao? Đọc bài viết sau đây sẽ giúp cho bạn biết được cách Kiểm định Chi bình phương trong SPSS chi tiết và đầy đủ nhất. Kiểm định Chi bình phương được sử dụng khi chúng ta muốn đánh giá xem liệu có mối quan hệ giữa hai biến định tính hay biến...
Bên trên