dichvubhxh

  1. bnmcazt

    Dịch vụ BHXH cho doanh nghiệp

    Doanh nghiệp bận rộn với hoạt động kinh doanh thường sai sót trong quá trình tham gia BHXH. Giải pháp tối ưu để doanh nghiệp tập trung vào sản xuất mà bận tâm đến thủ tục - hồ sơ BHXH là sử dụng dịch vụ. 1. BHXH doanh nghiệp BHXH bắt buộc là loại hình mà Nhà nước quy định cho tất cả các doanh...
  2. bnmcazt

    Nghỉ không lương thì dùng thẻ BHYT được không?

    Việc nghỉ không lương và có thể dùng thẻ BHYT trong trường hợp nghỉ không lương không đang là vấn đề khiến nhiều người lao động suy nghĩ. Vậy xin mời người đọc xem bài viết dưới đây để giải đáp thắc mắc của người lao động về vấn đề này. 1.Nghỉ không lương là gì? Nghỉ không lương là việc người...
Bên trên