#digital

  1. nhidinh

    Thay đổi chiến lược marketing trong thời đại kĩ thuật số

    Chiến lược marketing trên cơ sở người dùng đang dần thay đổi thế giới digital marketing. Chúng ta có thể không thích bị tấn công dồn dập bởi quảng cáo. Nhưng hầu hết chúng ta đều đánh giá cao khi được kết nối với các sản phẩm và dịch vụ cần thiết. Tương tự vậy, người tiêu dùng đã bắt đầu ưa...
  2. nhidinh

    4 phẩm chất cần có của một email marketing agency

    Email marketing agency luôn là một trong những công cụ hiệu quả nhất để liên hệ trực tiếp với khách hàng thường xuyên. 1. Một chiến lược Digital Marketing mẫu mực phải luôn khám phá tất cả các con đường giao tiếp tiềm năng với khách hàng Email marketing agency là một trong những công cụ hiệu quả...
Bên trên