đồ chơi trẻ em

  1. Nguyenphuongdoortodoor

    Kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đồ chơi trẻ em

    Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Quyết định số...
Bên trên