đóng bù bhxh

  1. bnmcazt

    Doanh nghiệp có phải nộp bổ sung tiền BHXH khi hết hạn tạm ngừng đóng BHXH không?

    Người lao động được doanh nghiệp đăng ký đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Luật BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong một số trường hợp doanh nghiệp được phép tạm dừng tham gia BHXH. Doanh nghiệp được tạm ngừng đóng BHXH trong bao lâu? 1. Điều kiện để doanh nghiệp được tạm ngừng đóng...
Bên trên