#donghogmt

  1. luxshopping

    Đồng hồ thế giới ( world-time ), đồng hồ GMT, và đồng hồ đa vùng

    Trong hàng loạt các tính năng xuất hiện trên những mẫu đồng hồ đeo tay cao cấp, có rất ít complication mang tính thực dụng cao, thế nên ngoại trừ các nhà sưu tầm đồng hồ, phần lớn mọi người đều cảm thấy hài lòng với những chiếc đồng hồ 3 kim đơn giản hoặc cùng lắm là thêm tính năng lịch cho nó...
Bên trên