giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất

  1. thanhtruc15699

    Cách hiểu đúng nhất về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

    Sổ đỏ, sổ hồng là những giấy tờ quan trọng chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu. Ngày nay, pháp luật Việt Nam đã bắt đầu ban hành việc sử dụng sổ mới với tên gọi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Thông tin rất quan trọng, tìm hiểu ngay...
Bên trên