giấy phép

  1. bnmcazt

    4 can cu phap ly khi xin Giay phep san xuat hoa chat han che san xuat kinh doanh

    1. Căn cứ pháp lý Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế có mức độ 3 thuộc lĩnh vực Hóa chất và thủ tục đăng ký căn cứ vào: – Thông tư 08/2018/TT-BTC – Thông tư 32/2017/TT-BCT – Nghị định 113/2017/NĐ-CP – Luật 06/2007/QH12 Giấy phép này có mã thủ tục là BCT-275255 do Bộ Công Thương công bố. Đọc...
Bên trên