google ads app

  1. nhidinh

    Google Ads nhắm mục tiêu người dùng nhấp vào quảng cáo trên App

    Google vừa ra mắt một tùy chọn nhắm mục tiêu mới cho các nhà quảng cáo. Các nhà quảng cáo Google giờ đây đã có thể nhắm mục tiêu người dùng nhấp vào quảng cáo trên App. Cập nhập này tạo cơ hội gia tăng thu nhập cho các chiến dịch nhắm vào ứng dụng. Tham khảo: Google Ads nhắm mục tiêu người dùng...
Bên trên