hệ thống uf

  1. A

    Hệ thống màng siêu lọc UF X-Flow

    Với xu hướng đô thị hóa ngày càng phát triển, nhiều tòa nhà, chung cư, khách sạn, nhà máy,... mọc lên ngày càng nhiều kéo theo đó nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng và yêu cầu chất lượng nguồn nước sử dụng ngày càng khắc. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý nước cấp là rất quan...
Bên trên