hoa diên vĩ

  1. H

    Ý nghĩa hoa diên vĩ - loại hoa có nhiều màu sắc

    Ý nghĩa hoa diên vĩ qua các màu sắc Hoa diên vĩ còn được gọi với cái tên rất “Tây” là Iris, có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, là loại hoa có hình dạng đặc biệt, và nhiều màu sắc Hoa diên vĩ mang đầy màu sắc tươi trẻ của mùa xuân, mang ý nghĩa của sự may mắn, tín hiệu tốt và những niềm hy vọng mới...
Bên trên