hoa tặng khai trương

  1. H

    Hoa tặng khai trương và những điều cần lưu ý

    Khi khai trương một cửa hàng, là một người bạn, người thân chúng ta đều có một quan niệm là tặng hoa khai trương cho quán để chúc mừng cũng như mong rằng quán có thể duy trì lâu, làm ăn phát đạt. Vậy nên tặng hoa gì nhân ngày khai trương? Bài viết dưới đây Shop hoa tươi Núi Thanh sẽ gợi ý cho...
Bên trên