hưu trí

  1. bnmcazt

    Mức tham gia chế độ hưu trí, tử tuất 2023?

    Mức đóng quỹ hưu trí, tử tuất mới nhất? Bởi mỗi năm cơ quan Nhà nước sẽ có những thay đổi trong chính sách BHXH để đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho người lao động. Như thế, mức đóng quỹ hưu trí tử tuất 2023 được quy định thế nào?. 1. Đối tượng nào được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất? Căn cứ...
Bên trên