itpgroup

  1. nhatbao

    Tuyển dụng nhân viên văn phòng: Cơ hội cho các sinh viên mới tốt nghiệp 2021

    Nhắc tới nhân viên văn phòng, nhiều người sẽ nghĩ tới công việc “nhàn hạ” bên cạnh các chồng giấy tờ và máy in,… Nhưng thực tế công việc của nhân viên văn phòng có đơn giản và thoải mái như chúng ta tưởng tượng không? Và hiện tại các nhà tuyển dụng nhân viên văn phòng có những tiêu chuẩn gì? Có...
Bên trên