kể chuyện sáng tạo

  1. phuonglinhha

    Kể chuyện sáng tạo: Hoạt động nhỏ nuôi dưỡng một tâm hồn lớn

    Ở độ tuổi mầm non, khả năng ngôn ngữ của trẻ được bộc lộ rõ rệt. Một trong những cách giúp ngôn ngữ trẻ thêm phong phú đó là kể chuyện sáng tạo. 1. Kể chuyện sáng tạo là gì? Kể chuyện sáng tạo là hình thức diễn đạt câu chuyện theo ngôn ngữ riêng. Ngôn ngữ ấy có thể còn rất ngây ngô nhưng cũng...
Bên trên